Байыркы замандан калган кыргыздын улуттук оюндары адамдардан тунук сезимди, тапкычтыкты,жөндөмдүүлүктү,шамдагайлыкты талап кылып, эмгекке болгон мамилесин аӊ  сезимдүүлүгүн кыраакылыгын арттырып келген. Ар бир оюндун өз эрежеси бар  сыяктуу алар адамга ар башка канааттануу сезимин тартуулайт.Мындай мурастардын бири-тогуз коргоол.Тогуз коргоол оюну азыркы учурда  жаӊыча өсүп-өнүгүү жолунда турат.Ошондуктан, ата-бабадан калган акыл оюну элге кеӊири жайылтуу, кийинки муундарга калтыруу- алдыбызда турган парз.

Тогуз коргоол оюнун алгачкы жолу койчулар ойлоп чыгарышып,кийинчерээк жалпы элдин маданиятына айланып кеткен-деген божомолдоолор болгону менен, ал ушул убакка чейин чечиле элек маселе. Дагы бир божомолдоо боюнча тогуз коргоолду байлар ойлоп табышкан, анткени алардын бош убактылары көп болуп, зеригип отургандагы эки акылман-байдын иши-дешет. Бирок, ким ойлоп тапса дагы,кайсы элден чыкса дагы, тогуз коргоол оюну ой жүгүртүүнү ыкчамдыкты  өрчүтүп, ооз эки, тез эсептөөнү талап кылат. .Тогуз коргоол –математикалык амалдарды тез өздөштүрүүп, алдын –ала көрө билгендерге  сырын ачуучу эсеп оюну экендиги талашсыз.Ойноо үчүн көп деле жарак-жабдыктын кереги жоктугу  жагынан көчмөн элге ылайык оюн экендигин далилдегени талашсыз. Ошондуктан тогуз коргоол оюнун элибиздин тарыхынан бизге жеткен көп  мурастарынын бири катары эсептегенибиз ырас. Азыркы кезде тогуз коргоол оюну биздин өлкөнүн Орто Азия элдеринин арасында белгилүү.Ошол   салтты улоо максатында ,  «Давха» мептеп-комплексинде  5-6-7-8 классттын окуучулары менен бирдикте  тогуз коргоол  кружогу уюштурулганына  2 жыл болду.Бул кружокко  математика сабагына кызыккан ,таланты бар кыздар катышты.Алар төмөнкүлөр: Дурусбек кызы Нурсулуу, Майрамбек кызы Анара,Анаркулова  Сымбат,АнаркуловаЖаӊыл,Эгембердиева Перизат,Таалайбек кызы Айдана,Кабылбек кызы Айтолкун.Аларды  тогуз короол оюнунан тажрыйба топтоо, алмашуу максатында Чыгыш универсетинин студенттери менен жолугушуну өткөрүүнү чечтик.